Επιλογή Σελίδας
Δίκα Αγαπητίδου

Δίκα Αγαπητίδου

 Το υβριδικό εργασιακό πρότυπο μας αφορά όλους «Ο  γραφειακός χώρος παραμένει σταθερά μέρος της εργασιακής μας ζωής, αλλάζει, όμως, χαρακτήρα» Δίκα Αγαπητίδου Γενική Διευθύντρια JLL  Αθηναϊκή Οικονομική Η πανδημία και περιορισμοί που επιβλήθηκαν εξαιτίας της...