Επιλογή Σελίδας

H πανδημία αναχαίτισε την αναγέννηση του κέντρου

«Ο κερδισμένος του κέντρου και μετά την πανδημία, είναι τα μισθώματα των κατοικιών, παρά την κατάρρευση των βραχυχρόνιων μισθώσεων»

Θεόδωρος Χαραγκιώνης

Προέδρος ICSC – Ελληνικής Επιτροπής / ΣΕΑΑΚ

Πράγματι η πανδημία αναχαίτισε την τάση αναγέννησης του κέντρου.

O χρόνος για το Real Estate κινείται με βραδύτερους ρυθμούς από εκείνον των λοιπών κοινωνικό-οικονομικών δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, για να εκτιμήσουμε την πορεία της τάσης αναγέννησης του κέντρου, απαιτείται να επικεντρωθούμε στον επηρεασμό της αναγέννησης από την υπερδεκαετή οικονομική κρίση που έφθασε σχεδόν στο τέλος της, εάν δεν παραταθεί βίαια από τον σαφώς βραχύτερο χρονικό επηρεασμό από την πανδημία.

Είναι γεγονός, ότι για την αναγέννηση χρειάζονται όραμα, κεφάλαια και έργο. Η απουσία ή απλά ο περιορισμός των κεφαλαίων κατά την κρίση, οδήγησαν το όραμα και συνακόλουθα το έργο, σε μερική αδράνεια. Παρά ταύτα η ισχυρή παρουσία του τουρισμού τα τελευταία χρόνια στο κέντρο, οδήγησε σε εντυπωσιακή αντίδραση της αγοράς, με αναβίωση κλειστών ξενοδοχείων και μετατροπή χρήσης σε, κατάλληλα για αυτό, κτίρια. Η τάση αυτή αναστράφηκε μερικώς, με ακόμη ταχύτερους ρυθμούς μετά την εμφάνιση της πανδημίας, μολονότι κάτι τέτοιο με κριτήρια Real Estate, είναι εκτός λογικής.

Εάν λοιπόν η αναγέννηση ορίζεται από τους νέους χώρους συγκέντρωσης κοινού, από την εντονότερη συγκέντρωση ανθρώπων, σε συνδυασμό με τα ανάλογα πολιτιστικά και λοιπά δρώμενα, το κέντρο εμπλουτίστηκε με κάποια νέα ξενοδοχεία, ενώ αντίθετα «είδε» πολλές επιχειρήσεις εστίασης να μαραζώνουν και τις κάθε είδους πολιτιστικές και λοιπές εκδηλώσεις να είναι πρακτικά ανύπαρκτες. Ο κερδισμένος του κέντρου και μετά την πανδημία, είναι τα μισθώματα των κατοικιών, παρά την κατάρρευση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, που επηρέασαν κυρίως τα μικρά σπίτια.