Επιλογή Σελίδας

Τι μας έμαθε η πανδημία για τα επαγγελματικά ακίνητα

«Δώσαμε την πρέπουσα σημασία στην λειτουργικότητα του design και της αρχιτεκτονικής, ο ρόλος της οποίας είναι να διαμεσολαβεί ανάμεσα στις αντιληπτές ανάγκες του σήμερα και στις άγνωστες ανάγκες του αύριο»

Δίκα Αγαπητίδου

Γενική Διευθύντρια της Αθηναϊκής Οικονομικής – JLL

Χωρίς αμφιβολία, η πανδημία έφερε μεγάλη αναστάτωση στη ζωή όλων μας και με τη σειρά της στην οικονομία. Υπήρξε καταλύτης για σημαντικές αλλαγές σε συνήθειες και συμπεριφορές, σε αξίες και προοπτικές. Και πήραμε χρήσιμα μαθήματα. Ειδικότερα σε ότι αφορά τα επαγγελματικά ακίνητα θα σταχυολογούσα:

1. Αποκτήσαμε καλύτερη αντίληψη του χώρου εργασίας, των δυνατοτήτων και των περιορισμών του, αξιολογώντας καταστάσεις που μέχρι τώρα απλά και χωρίς ιδιαίτερο προβληματισμό είχαμε συνηθίσει αλλά η έλλειψή τους μας έκανε αίσθηση. Πιο συγκεκριμένα, στον κλάδο των γραφείων, εκτιμήσαμε την ομαδικότητα που αναπτύσσεται σε ένα επαγγελματικό χώρο, την απρόσκοπτη και άμεση ανταλλαγή ιδεών και απόψεων, τα ανοιγόμενα παράθυρα, τη λειτουργία του κλιματισμού με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό νωπού αέρα. Στον κλάδο του retail, χρησιμοποιήσαμε στο έπακρο τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού εμπορίου, αυτονόητο για τις περισσότερες αλλά όχι όλες τις ηλικιακές ομάδες, σε βάρος όμως των παραδοσιακών καταστημάτων και της εύρυθμης λειτουργίας και ζωντάνιας του κέντρου των μεγαλουπόλεων. Στον κλάδο των αποθηκευτικών χώρων διαπιστώσαμε την εδραίωση της σημασίας των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας και τον ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο των city logistics.

2. Δώσαμε την πρέπουσα σημασία στην λειτουργικότητα του design και της αρχιτεκτονικής, ο ρόλος της οποίας είναι να διαμεσολαβεί ανάμεσα στις αντιληπτές ανάγκες του σήμερα και στις άγνωστες ανάγκες του αύριο, δηλαδή, ανάμεσα στις άμεσες σωματικές και εργασιακές μας ανάγκες και την επιθυμία αυτό που θα δημιουργήσουμε να είναι διαχρονικό. Έτσι, οι επαγγελματίες του κλάδου δεν αρκούνται στην μεταφορά ορισμένων δράσεων/ εργασιών σε υπαίθριους χώρους στα πέριξ των κτιρίων  και στον επαναπροσδιορισμό των λειτουργιών στο εσωτερικό (στροφή στη διαίρεση γραφείων με απόσταση, αποφυγή επαφής με κοινόχρηστα αντικείμενα, αντικατάσταση διακοπτών και κουμπιών ασανσέρ με φωτοκύτταρα, δημιουργία διαδρόμων μιας κατεύθυνσης με σήμανση στο πάτωμα κλπ κλπ) αλλά εστιάζουν στην ασφάλεια και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των κτιρίων με ακόμη μεγαλύτερη έμφαση

3. Εκτιμήσαμε στο έπακρο τα τεχνολογικά άλματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, που μας επέτρεψαν να υποκαταστήσουμε τη φυσική εργασία με την τηλεργασία

4. Διαπιστώσαμε τα αυταπόδεικτα οφέλη αλλά και τις σοβαρές αδυναμίες της παρατεταμένης τηλεργασίας, η οποία πέρα από τα καθαρά ταξικά και σεξιστικά της χαρακτηριστικά, όχι μόνο υπονομεύει την παραγωγικότητα αλλά και δημιουργεί ψυχολογικά προβλήματα σε μερίδα των εργαζομένων. Το μέλλον θα δείξει αν η εκ περιτροπής τηλεργασία ήρθε για να μείνει και τι θα σημαίνει αυτό για τη λειτουργία στο χώρο επαγγελμάτων που δεν επικεντρώνονται στην ατομική/ μοναχική εργασία, όπως η συγγραφική, η ανάλυση συστημάτων κα.