Επιλογή Σελίδας

Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός: εργαλείο ανάπτυξης αλλά και «rebranding» της Ελλάδος

«Με το νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας επιδιώκεται επίσης η εξυγίανση του συστήματος χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού μέσω της απλούστευσης και επιτάχυνσής του».

Σοφία Γρηγοριάδου

Δικηγόρος / Deputy Managing Partner, Κ. Παπακωστόπουλος & Συνεργάτες Δικηγορική εταιρεία (CPA Law)
Ανεξάρτητο μέλος του νομικού και φορολογικού δικτύου της KPMG

Στην Prodexpo που έλαβε χώρα το 2019 εκφράστηκε, μεταξύ άλλων, συγκρατημένη αισιοδοξία για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και του τομέα των ακινήτων. Επίσης διαπιστώθηκε ότι η ανάγκη σχεδιασμού (branding) ή, ακριβέστερα, επανασχεδιασμού της ταυτότητας της χώρας (rebranding) έχει μπει στη δημόσια συζήτηση και στην ατζέντα των εμπλεκομένων φορέων.

Εντωμεταξύ, μεσολάβησε το ξέσπασμα του κορονοϊού, το οποίο, παρά τις αντίξοες συνθήκες που δημιούργησε, φαίνεται ότι συνέβαλε στην αναβάθμιση της εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό.

Το Σεπτέμβριο 2020 ολοκληρώθηκε η διαβούλευση του σχεδίου νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας» του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το σχέδιο νόμου επανακαθορίζει ως γενικότερο και ευρύτερο το περιεχόμενο της εθνικής χωροταξικής στρατηγικής, η οποία περιλαμβάνει τους βασικούς άξονες και στόχους χωρικής ανάπτυξης, καθώς και τα μέτρα και τις δράσεις για την υλοποίησή της. Αναμφισβήτητα, η επιδιωκόμενη ανάπτυξη θα πρέπει να έχει, εκτός από ποσοτικά, και ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία μετουσιώνουν την εκάστοτε εθνική χωροταξική πολιτική και φιλοσοφία.

Με το σχέδιο νόμου επιδιώκεται επίσης η εξυγίανση του συστήματος χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού μέσω της απλούστευσης και επιτάχυνσής του. Παράλληλα εισάγονται σημαντικές αλλαγές στη δόμηση εκτός σχεδίου πόλεως και ορίων οικισμών, καθιερώνεται ενιαία ονοματολογία χρήσεων γης και εισάγονται διατάξεις για την απλούστευση και βελτίωση συστήματος χρήσεων γης. Επίσης, δίνονται πολεοδομικά κίνητρα στον τομέα του τουρισμού.

Ήδη η υλοποίηση τουριστικών αναπτύξεων υψηλής ποιότητας και παγκοσμίου φήμης συμβάλλει στην αναβάθμιση του διαθέσιμου τουριστικού προϊόντος και συνακολούθως της τουριστικής ταυτότητας της χώρας.

Οι λειτουργικές και οργανωτικές συνέπειες της πανδημίας αλλά και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής έχουν αναδείξει την ανάγκη σύγχρονου και υψηλής ποιότητας προϊόντος και σε άλλες κατηγορίες ακινήτων, όπως τα γραφεία και τα κτίρια logistics.

Ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός μπορεί να λάβει υπ΄ όψιν του τη συνολική ανάγκη επανασχεδιασμού της ταυτότητας της χώρας και να αξιοποιήσει το νομικό πλαίσιο όχι μόνο για την εξάλειψη αντικινήτρων αλλά ως ένα από τα διαθέσιμα εργαλεία για την επίτευξη αυτού του στόχου.