Επιλογή Σελίδας

Η ευελιξία της εργασίας είναι θέμα ισορροπιών

«Μια δουλειά είναι ευέλικτη από τη στιγμή που μπορούμε να εξυπηρετήσουμε έναν πελάτη ή έναν συνάδελφο από οπουδήποτε».

HFMA

Ελληνικός Σύνδεσμος
για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εγκαταστάσεων

Με την λήψη υπηρεσιών Facility Management από κάποιον πάροχο, η ευελιξία των υπηρεσιών που παρέχει θεωρείται δεδομένη κάθε ώρα και υπό κάθε συνθήκη. Η ίδια όμως η εργασία εντός ενός οργανισμού δεν είναι ευέλικτη, δεδομένου ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν μπορεί να αποφασιστεί αν την προσφέρουμε ή όχι. Αυτό που ποικίλλει ή προσαρμόζεται είναι η στιγμή, ο τρόπος ή ο τόπος όπου λαμβάνει χώρα μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Μόλις καθοριστούν διεξοδικά όλες αυτές οι παράμετροι, θα πρέπει να υποβληθούν λύσεις που θα ισχύουν για σχεδόν όλες τις καταστάσεις, και εδώ εμφανίζεται ένας άλλος βαθμός ευελιξίας: η ικανότητα που έχει μια ενιαία λύση για την ικανοποίηση των αναγκών πολλών ατόμων που όσον αφορά τις υπηρεσίες FM αποτελεί τη βάση λειτουργίας.

Η εργασία παραμένει μια συμβατική σχέση όπου κάποιος πληρώνει για να λάβει μια προσωπική αφοσίωση που μετριέται συνήθως σε ώρες. Το κόστος που παράγει ένας εργαζόμενος πρέπει να αντισταθμιστεί από ένα όφελος για την εταιρεία. Εάν ο εργοδότης παρέχει στον εργαζόμενο τα καλύτερα διαθέσιμα εργαλεία για την εργασία του, η εταιρεία θα επιτύχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να γνωρίζουμε πόσο ευέλικτες μπορούν να είναι όλες οι δραστηριότητες ή ποιες μπορούμε να κάνουμε outsource και να τις οργανώσουμε σύμφωνα με τον ακριβή αριθμό των ατόμων που ανήκουν σε κάθε ομάδα. Στη συνέχεια, πρέπει να προσδιορίσουμε ποιο μοντέλο μπορεί να προσφέρει την καλύτερη λύση στις ανάγκες κάθε ομάδας. Αυτό το μοντέλο θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει πολιτικές και δεσμεύσεις για την εταιρεία και τους εργαζομένους.

Μια δουλειά είναι ευέλικτη από τη στιγμή που μπορούμε να εξυπηρετήσουμε έναν πελάτη ή έναν συνάδελφο από οπουδήποτε. Η ευελιξία πρέπει να συνδέεται με τα καθήκοντα που εκτελούν οι άνθρωποι σε συγκεκριμένο χρόνο και χώρο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, για κάθε άτομο, είναι να καθορίσουμε πόσες ώρες μπορούν να εργαστούν πού και να κάνουν τι. Σε αυτή την εξίσωση, ο χώρος είναι καθοριστικός παράγοντας της λύσης. Είναι σημαντικό να διαχωριστεί η ευελιξία των θέσεων εργασίας με το είδος του χώρου που διατίθεται για τους ανθρώπους. Στις μέρες μας, πρέπει υποχρεωτικά να λαμβάνουμε υπόψη την αφοσίωση των υπαλλήλων. Οι άνθρωποι θα μετρήσουν τις ώρες που αφιερώνουν, από οπουδήποτε να κάνουν οτιδήποτε. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να εξετάσουμε αν είναι η πιο βολική κατάσταση για όλα τα μέρη.