Επιλογή Σελίδας

Τι αναμένουμε από την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών

«Oι όποιες αυξομειώσεις θα εξισορροπηθούν από τους αντίστοιχους διορθωτικούς συντελεστές».

Αλέξανδρος Η. Βασιλείου

Πολιτικός Μηχανικός REV
Οικονομολόγος, Πρόεδρος Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος.

Το μόνο δεδομένο είναι ότι αναθεωρείται το ισχύον σύστημα, καθώς οι αντικειμενικές τιμές, ως «απλοποίηση» της πραγματικότητας, θα αναπροσαρμόζονται ετήσια με βάση τις αγοραίες αξίες. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν μόνο αυξήσεις αλλά και μειώσεις στις περιοχές εκείνες που παρατηρείται απόκλιση των τιμών προς τα κάτω. Αποδεικνύεται έτσι η σημαντικότητα του γεωγραφικού προσδιορισμού και της θέσης ενός ακινήτου που επηρεάζουν την αξία του.

Από την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών δεν αναμένονται αλλαγές που θα κρίνουν την πορεία της κτηματαγοράς το 2020, καθόσον οι όποιες αυξομειώσεις των τιμών ζώνης θα εξισορροπηθούν από τους αντίστοιχους διορθωτικούς συντελεστές.
Όλα αυτά προϋποθέτουν διατήρηση του αισθήματος ασφάλειας και σταθερότητας στην Ελλάδα, τραπεζικό δανεισμό που θα προσφέρει ώθηση στις συναλλαγές και εξάλειψη των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.

Η εκάστοτε κυβερνητική πολιτική καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη και τις τάσεις της κτηματαγοράς, με φόρους που συνδέονται άρρηκτα με την εξέλιξη των αντικειμενικών αξιών με διαφορετικούς “βασικούς συντελεστές”, οι οποίοι με τη σειρά τους τροποποιούνται από καθορισμένους “συντελεστές μόχλευσης” στη διαδικασία επανακαθορισμού των τιμών ζώνης, που είναι ένα από τα κριτήρια βάσει των οποίων διαμορφώνονται οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.

Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, τα πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κτισμάτων, είναι μερικοί παράγοντες που επηρεάζουν την κινητικότητα της κτηματαγοράς , αφού έχουν οικονομικό αντίκτυπο στους πολίτες.

Ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος παρουσίασε προτάσεις που αφορούν την κανονικότητα της διαδικασίας αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών με διαρκή ανατροφοδότηση αξιών μέσα από κάθε μεταβιβαστική πράξη και ενημέρωση της τράπεζας πληροφοριών των ακινήτων, μέσω της ταυτότητας της κάθε ιδιοκτησίας, ώστε να αποτελέσει σε λίγα χρόνια οδηγός για την επικαιροποίηση και την ταύτιση των αγοραίων αξιών με τις αντικειμενικές.

Επομένως δημιουργείται η αναγκαιότητα συστηματικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων με ενιαίο τρόπο, ώστε να μην υπάρχουν υπερτιμημένες ή υποτιμημένες τιμές της πραγματικής αξίας. Η ετοιμότητα του εκτιμητικού κλάδου που εκπροσωπείται από τον ΣΕΚΕ συμβάλει ουσιαστικά στην επικαιροποίηση των τιμών ζώνης, αφού ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της πολιτείας με επιτυχία, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, γεγονός που προδικάζει και την μελλοντική συμβολή των εκτιμητών στις προσπάθειες της πολιτείας να φέρει διαφάνεια και τόνωση στην αγορά ακινήτων.
Όπως και μετά από κάθε άλλη κρίση του παρελθόντος, το όραμα υπάρχει και κυριαρχεί πάντοτε η αισιοδοξία.