Επιλογή Σελίδας

H ΕΤΑΔ μετατρέπεται σε σύγχρονο και αποτελεσματικό φορέα ακίνητης περιουσίας

«Έμφαση δίνεται στην ενεργειακή αναβάθμιση και τη βέλτιστη χρήση συγκεκριμένων πρώην Ολυμπιακών ακινήτων».

Στέφανος Βλαστός

Διευθύνων Σύμβουλος στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε.

Ως η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε. οφείλει στην πράξη να διαδραματίζει έναν κομβικό και ουσιαστικά ρόλο, όχι μόνο στην αγορά της ακίνητης περιουσίας, αλλά και στον τομέα της οικονομίας, δημιουργώντας ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο.

Στο πλαίσιο αυτό, προτεραιότητα μας είναι να αναβαθμίσουμε τον ρόλο αυτό, υλοποιώντας για πρώτη φορά ένα συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο μετασχηματισμού της εταιρείας με στόχο να αντιμετωπίσουμε τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, να εκσυγχρονίσουμε την εσωτερική μας λειτουργία, να ψηφιοποιήσουμε τις υπηρεσίες μας, να εκπαιδεύσουμε το ανθρώπινο δυναμικό και να δημιουργήσουμε έναν σύγχρονο φορέα αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας.

Στη βάση της νέας μας στρατηγικής δίνουμε έμφαση στην εξυγίανση και μεγιστοποίηση της αξίας του χαρτοφυλακίου μας, επιλέγουμε να ωριμάσουμε ακίνητα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς, ενώ επενδύουμε σε ακίνητα με εμπορική αξία, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε υψηλές και σταθερές αποδόσεις.

Σε αυτή την κατεύθυνση, δίνουμε έμφαση στον τομέα της ενεργειακής αναβάθμισης, στη βέλτιστη χρήση συγκεκριμένων πρώην Ολυμπιακών Ακινήτων και στην αναβάθμιση των επιχειρηματικών μας μονάδων, ενώ σχεδιάζουμε να αξιοποιήσουμε ακίνητα υπό τη μορφή αναπλάσεων και σημαντικών επενδύσεων, όπως και συγκεκριμένα εμβληματικά και άλλα ακίνητα στη νησιωτική και ηπειρωτική χώρα.

Παράλληλα, προσαρμοζόμαστε στη νέα πραγματικότητα της πανδημικής κρίσης και στρέφουμε την επενδυτική μας πολιτική, σύμφωνα με τις πρακτικές που υιοθετούν οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ), σε εκείνους τους κλάδους που αποδεικνύονται πιο ανθεκτικοί, όπως είναι οι μαρίνες, οι τηλεπικοινωνίες, τα logistics και οι αποθηκευτικοί χώροι, οι γραφειακοί χώροι με υψηλές ενεργειακές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές και ο πρωτογενής τομέας.

Η προσπάθεια μετασχηματισμού της ΕΤΑΔ σε έναν σύγχρονο και αποτελεσματικό φορέα Ακίνητης Περιουσίας είναι μια προσπάθεια που οφείλουμε να φέρουμε εις πέρας. Τα οφέλη που θα αποκομίσουμε θα είναι πολλαπλά, αποφέροντας έσοδα στο Ελληνικό Δημόσιο και δημιουργώντας όρους ουσιαστικής ανάπτυξης για τη χώρα και τους πολίτες της.