Επιλογή Σελίδας

Τι άλλαξε στις εκτιμήσεις η πανδημική κρίση

«Η εκτιμητική αβεβαιότητα θα πρέπει να αποτυπώνεται σαφώς. Δεν πρέπει όμως να αποτελεί μανδύα προστασίας για τον εκτιμητή».

Πάνος Χαραλαμπόπουλος

MRICS REV
CEO της Solum Property Solutions – Prime Yield

Η πανδημική κρίση άλλαξε ριζικά τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με το περιβάλλον μας. Αναπόφευκτα επηρέασε και θα συνεχίσει να επηρεάζει σημαντικά και τις εκτιμήσεις ακινήτων, ως προς την διενέργειά τους, την μεθοδολογία τους, τα αποτελέσματά τους αλλά και τον βαθμό βεβαιότητάς τους.

Κατά την διάρκεια του lockdown, δεν ήταν εφικτές οι εσωτερικές αυτοψίες σε ακίνητα ενώ τώρα πραγματοποιούνται με την τήρηση των μέτρων ασφαλείας και των περιορισμών από την πολιτεία καθώς και λαμβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες που προτείνονται τόσο από το RICS, την TEGoVA το IVSC κ.α. Μεγάλος όγκος εργασιών έχει μεταφερθεί σε επίπεδο drive-by αυτοψιών, εικονικών αυτοψιών, desktop ή αυτοματοποιημένων εκτιμήσεων (AVM). Η Solum Property Solutions σε συνεργασία με την PrimeYield έχει υλοποιήσει από το 2019 μια προηγμένη τεχνολογικά λύση AVM η οποία χρησιμοποιείται εμπορικά τόσο για αξιολόγηση χαρτοφυλακίων όσο και για άμεση αγορά οικιστικών ακινήτων.

Η μεθοδολογία που ακολουθείται πρέπει να είναι σε θέση να αποτυπώσει την δυναμική του φαινομένου καθώς στατικές προσεγγίσεις μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένα συμπεράσματα.

Επανεκκίνηση πρέπει να πραγματοποιηθεί όσον αφορά στην έρευνα αγοράς και στα συγκριτικά στοιχεία και λοιπά data points που χρησιμοποιούνται καθώς οι προ πανδημίας πράξεις δεν αποτελούν πλέον βαρύνουσας σημασίας ενδείξεις στις κατηγορίες ακινήτων που έχουν πληγεί ουσιαστικά από την τρέχουσα συγκυρία.

Η εκτιμητική αβεβαιότητα θα πρέπει να αποτυπώνεται σαφώς, όπου αυτή υφίσταται, δεν πρέπει όμως να αποτελεί μανδύα προστασίας για τον εκτιμητή. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ήδη πραγματοποιήθηκε γενική άρση του Material Valuation Uncertainty εκτός από κατηγορίες ακινήτων που εκτιμώνται βάσει της δυνατότητας παραγωγής κέρδους από εμπορική δραστηριότητα όπως ξενοδοχεία, καταστήματα κ.α. Αναλύσεις ευαισθησίας καθώς και πολλαπλά σενάρια έχουν πλέον ενταχθεί στην εκτιμητική καθημερινότητα ώστε τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων να βοηθούν πραγματικά τον τελικό χρήστη.

Αντιμετωπίζουμε ένα φαινόμενο εν εξελίξει του οποίου οι βασικές παράμετροι και επιπτώσεις αλλάζουν διαρκώς. Σε αυτό το αχαρτογράφητο περιβάλλον οι εκτιμητές πρέπει να καταφέρουμε να αποκωδικοποιήσουμε τα ποικίλα μηνύματα που λαμβάνουμε από τις αγορές επαναφέροντας την βεβαιότητα με τεκμηριωμένες και διαφανείς μελέτες.