Επιλογή Σελίδας

Ποια είναι τα οφέλη της νέας γενιάς κτηριακών ΣΔΙΤ

«Οι ανάδοχοι είναι υπεύθυνοι για τη μελέτη, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή και την τεχνική διαχείριση των έργων ενώ αποπληρώνονται από το δημόσιο φορέα σε βάθος χρόνου και μετά την έναρξη λειτουργίας».

Ορέστης Καβαλάκης

Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ

Ο θεσμός των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) αποτελεί ένα πλαίσιο υλοποίησης δημόσιων έργων που συνδυάζει τον ισχυρό συντονιστικό και εποπτικό ρόλο του δημόσιου τομέα με την παράλληλη αξιοποίηση της αποτελεσματικότητας και της τεχνογνωσίας του ιδιωτικού τομέα. Στα έργα ΣΔΙΤ με πληρωμές διαθεσιμότητας, οι ανάδοχοι είναι υπεύθυνοι για τη μελέτη, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή και την τεχνική διαχείριση των έργων ενώ αποπληρώνονται από το δημόσιο φορέα σε βάθος χρόνου και μετά την έναρξη λειτουργίας, βάσει προκαθορισμένων προδιαγραφών αποτελέσματος, οι οποίες συνιστούν ισχυρό κίνητρο για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Οι κυριότεροι τομείς έργων ΣΔΙΤ στην Ευρώπη είναι οι μεταφορές, η εκπαίδευση, η υγεία και το περιβάλλον. Παραδοσιακά, οι υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης αποτελούν περίπου το ένα τέταρτο της ευρωπαϊκής αγοράς έργων ΣΔΙΤ με ευρεία γεωγραφική κατανομή, μεταξύ άλλων, στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, στην Ελλάδα έχουν υλοποιηθεί και πλέον λειτουργούν δύο έργα ΣΔΙΤ 24 σχολικών υποδομών στην Αττική, συνολικού κόστους επένδυσης 110 εκ. ευρώ. Ενδεικτικά, ιδιαίτερα υψηλής προστιθέμενης αξίας είναι το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο στο Ίλιον, το καλλιτεχνικό σχολείο στο Κερατσίνι στο χώρο του ανακατασκευασμένου διατηρητέου κτιρίου των Λουτρών Παλαντζιάν και το σχολείο στο Θησείο στο χώρο αναστηλωμένων διατηρητέων κτιρίων.

Τα σχολεία που έχουν υλοποιηθεί ως ΣΔΙΤ παρέχουν άριστες υποδομές και συνθήκες για τη δημόσια εκπαίδευση, με εξαιρετικές προδιαγραφές και ποιότητα κατασκευής. Το στοιχείο αυτό συνδέεται άμεσα και διασφαλίζεται έτι περαιτέρω με την ευθύνη συντήρησης των έργων ΣΔΙΤ σε βάθος χρόνου από την πλευρά των αναδόχων.

Σε συνέχεια της επιτυχούς υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ σχολικών υποδομών στην Ελλάδα, έχουν εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ και σχεδιάζονται και νέα αντίστοιχα έργα με δεδομένο ότι σε πλήθος Δήμων και Περιφερειών στο σύνολο της χώρας διαπιστώνεται σημαντικό πρόβλημα σχολικής στέγης καθώς οι σχολικές μονάδες που λειτουργούν δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των μαθητών.

Στον τομέα των υποδομών εκπαίδευσης, τα σχεδιαζόμενα έργα ΣΔΙΤ φοιτητικών εστιών ανοίγουν μια νέα αγορά στην Ελλάδα, για να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της έλλειψης υποδομών φοιτητικής στέγης σχεδόν στο σύνολο της χώρας. Τρία έργα βρίσκονται ήδη σε διαγωνιστική διαδικασία (φοιτητικές εστίες Πανεπιστημίου Κρήτης, Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) και επιπλέον έργα βρίσκονται σε σχεδιασμό.

Στον τομέα των ΣΔΙΤ κτηριακών υποδομών, ειδική μνεία αξίζει να γίνει στο έργο των δεκατριών Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας, κόστους επένδυσης 120 εκ. ευρώ, το οποίο εγκρίθηκε από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ στις 17 Σεπτεμβρίου 2020 και το οποίο θα προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς. Το έργο αφορά στη δημιουργία Επιχειρησιακών Κέντρων από τα οποία θα γίνεται η διαχείριση του συνόλου των συμβάντων αρμοδιότητας Πολιτικής Προστασίας που εξελίσσονται στις Περιφέρειες. Οι συγκεκριμένες δομές είναι κρίσιμης σημασίας για την επιχειρησιακή αναβάθμιση της Ελλάδας στον τομέα της αντιμετώπισης κινδύνων και της διαχείρισης κρίσεων, ως απάντηση στα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής και προς την κατεύθυνση της προστασίας της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, αλλά και της διάσωσης του πολύτιμου φυσικού πλούτου της χώρας.