Επιλογή Σελίδας

Δημόσιο και ιδιωτική ακίνητη περιουσία

«Το Δημόσιο, σήμερα αντιδικεί δικαστικά με τεράστιο αριθμό ιδιοκτητών σε όλη τη χώρα, μέχρι και τον Άρειο Πάγο».

Στράτος Παραδιάς

Πρόεδρος ΠΟΜΙΔΑ, UIPI

Σήμερα στη χώρα μας η ιδιωτική ακίνητη περιουσία αποτελεί αντικείμενο συστηματικής καταγραφής από αλλεπάλληλες κρατικές υπηρεσίας, όπως το Υπουργείο Οικονομικών (δηλώσεις Ε9 και πλατφόρμα μισθώσεων ακινήτων), το Εθνικό Κτηματολόγιο, τα Υποθηκοφυλακεία, οι Δήμοι της χώρας μέσω της πλατφόρμας της ΚΕΔΕ, η πλατφόρμα τακτοποίησης αυθαιρέτων του ΤΕΕ και οι δασικοί χάρτες.

Ενώ για τις καταγραφές αυτές, κατά κανόνα ασύνδετες μεταξύ τους, προβάλλεται ως δικαιολογία η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών, στην πραγματικότητα το Δημόσιο προελαύνει σε βάρος τους, κυρίως μέσω του Κτηματολογίου και των δασικών χαρτών, όπου σχεδόν τα πάντα δηλώνονται ως δημόσια περιουσία, χωρίς κανένα ιδιοκτησιακό τίτλο, αναγκάζοντας τους πολίτες και τους απογόνους τους να ταλαιπωρηθούν στα δικαστήρια συχνά επί γενεές ολόκληρες για να αποδείξουν τη νομιμότητα των δικαιωμάτων τους.

Αυτό συμβαίνει γιατί ενώ στα εντός σχεδίου ακίνητα, με νόμο του 2003 ορίστηκε ορθά ότι το Δημόσιο δεν μπορεί να διεκδικεί εντός σχεδίου ακίνητα περιουσιακά στοιχεία ως δικά του αν έχει παρέλθει 20ετία χωρίς να έχει ενοχληθεί ο νομέας τους, ο οποίος αναγνωρίζεται πλέον ως αδιαφιλονίκητος κύριος, στα εκτός σχεδίου ακίνητα εξακολουθεί να επιμένει στο τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου στα πάντα, στο μεγαλύτερο μέρος της Επικρατείας, εκτός αν ο ιδιοκτήτης αποδείξει τόσο την συνεχή ύπαρξη επίσημων και μεταγεγραμμένων τίτλων ιδιοκτησίας από το έτος 1885, όσο και το είδος των διακατοχικών πράξεων που ασκούσαν στο ακίνητο οι προκάτοχοι των ιδιοκτητών την εποχή εκείνη!!!

Έτσι το δημόσιο, σήμερα αντιδικεί δικαστικά με τεράστιο αριθμό ιδιοκτητών σε όλη τη χώρα, μέχρι και τον Άρειο Πάγο, αποβλέποντας τόσο στην οικονομική όσο και στην ηλικιακή εξάντλησή τους, για να τους αποσπάσει περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται νόμιμα στην κατοχή επί γενεές ολόκληρες. Αυτό δημιουργεί τρομακτική ανασφάλεια δικαίου, για κάθε κάτοχο, αγοραστή ή επενδυτή εκτός σχεδίου ακινήτου, και όσο συνεχίζεται δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ το Εθνικό Κτηματολόγιο, εξ αιτίας του μεγάλου αριθμού των διεκδικήσεων, ενστάσεων και δικών που δημιουργεί το Δημόσιο, μέχρι να αλλάξει η ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με όσα ισχύουν στις εντός σχεδίου ιδιοκτησίες.