Επιλογή Σελίδας

Κατά πόσο έχει απλοποιηθεί η διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων;

«Ένα άλλο μέτρο που μπορεί να διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία μεταβίβασης των ακινήτων είναι η ηλεκτρονική έκδοση της βεβαιώσεως περί μη οφειλής ΤΑΠ».

Αλεξάνδρεα Πέτσα

Διαχειριστής Εταίρος
Σαρδελάς Πέτσα Δικηγορική Εταιρία

Είναι κοινή διαπίστωση ότι η αγορά ακινήτων εξακολουθεί να είναι όμηρος της γραφειοκρατίας, καθώς απαιτούνται δεκάδες πιστοποιητικά από διαφόρους φορείς και αναμονή αρκετών μηνών για κάποια από αυτά.

Το ζητούμενο εξακολουθεί να είναι η ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού των Υπηρεσιών του Δημοσίου, οπότε αφενός ο πολίτης θα μπορεί να αντλεί από τα αρχεία του Δημοσίου οποιοδήποτε στοιχείο χρειάζεται και αφετέρου οι Υπηρεσίες του Δημοσίου θα «συνομιλούν» μεταξύ τους, αντλώντας άμεσα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκάστοτε συναλλαγή χωρίς οι συναλλασσόμενοι να χάνουν αναίτια πολύτιμο χρόνο. Μόνο τότε θα μπορούμε να μιλάμε για απλοποίηση των διαδικασιών στη μεταβίβαση των ακινήτων.

Όπως φαίνεται, απέχουμε αρκετά από το επιθυμητό σημείο. Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες, με αφορμή και αιτία την πανδημία του Covid-19, προέκυψε σαφής η πρόθεση αλλά και η δυνατότητα του Δημοσίου να επιταχύνει τον βηματισμό του προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Κράτους, γεγονός το οποίο θα έχει αυτονοήτως θετικό αντίκτυπο στην αγορά των ακινήτων.

Ήδη η αγορά των ακινήτων βιώνει θετικά δύο ενέργειες, από πλευράς του Δημοσίου, που απλοποίησαν τη διαδικασία μεταβίβασης των ακινήτων. Συγκεκριμένα:
Παρακρατείται πλέον από τον συμβολαιογράφο κατά τη μεταβίβαση ακινήτου και αποδίδεται αυτόματα στο Δημόσιο τυχόν οφειλή του πωλητή από τον ΕΝΦΙΑ. Με τον τρόπο αυτό ο ιδιοκτήτης που αναγκάζεται να πουλήσει ένα ακίνητο δεν θα υποχρεώνεται –όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα– να ρυθμίζει την οφειλή ή ακόμα και να δανείζεται, προκειμένου να την εξοφλήσει. Η ρύθμιση αυτή σαφώς επιταχύνει τη διαδικασία της μεταβίβασης ενός ακινήτου, ενώ εξυπηρετεί τόσο τους ιδιοκτήτες – πωλητές όσο και το Δημόσιο που θα εισπράττει άμεσα το ποσό του φόρου.

Περαιτέρω, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έθεσε σε εφαρμογή τη νέα διαδικασία, σύμφωνα με την οποία οι σχετικές φορολογικές δηλώσεις αρχικές και τροποποιητικές, δηλώσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων καθώς και οι αιτήσεις για εκδόσεις πιστοποιητικών ή για επιστροφές φόρων ακινήτων επιτρέπεται να υποβάλλονται μαζί με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά είτε μέσω ταχυδρομείου είτε μέσω e-mail. Με την Α.1137/2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίστηκε η διαδικασία υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και λήψης πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου, η οποία στο εξής είναι υποχρεωτική και αφορά όλες τις δηλώσεις/αιτήσεις κ.λπ., για τις οποίες δεν προβλέπεται υποβολή και έκδοση αυτών μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής Εφαρμογής. Οδηγίες που έχουν δοθεί στο παρελθόν και ρυθμίζουν διαφορετικά τα θέματα που αφορά η εν λόγω απόφαση, δεν ισχύουν.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ, στις περιπτώσεις υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέσω ταχυδρομείου ή e-mail οι δηλώσεις θα εκκαθαρίζονται και οι αιτήσεις θα διεκπεραιώνονται εντός τριών εργάσιμων ημερών. Η διαδικασία αυτή θα είναι μεταβατική και θα ισχύσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Από την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους, η υποβολή όλων αυτών των δηλώσεων και αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά, από τους συμβολαιογράφους, μέσω νέας εφαρμογής στο Τaxisnet.

Ένα άλλο μέτρο που μπορεί να διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία μεταβίβασης των ακινήτων είναι η ηλεκτρονική έκδοση της βεβαιώσεως περί μη οφειλής ΤΑΠ (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας). Ωστόσο, αυτή η εξαγγελθείσα ηλεκτρονική έκδοση της βεβαιώσεως στην πράξη έχει περιορισμένη αξία, καθώς αφ’ ενός ελάχιστοι Δήμοι της χώρας έχουν συμβληθεί για τον σκοπό αυτό με τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου που διαθέτει την σχετική πλατφόρμα αφ’ ετέρου, επίσης, ελάχιστοι Δήμοι διαθέτουν πλατφόρμα για την αίτηση έκδοσης της συγκεκριμένης βεβαίωσης.

Επί του παρόντος η επιχείρηση «απλοποίηση των διαδικασιών στην αγορά ακινήτων» μοιάζει με ταγκό: δύο βήματα μπρος ένα πίσω. Ίδωμεν.