Επιλογή Σελίδας

Πώς ο ελληνικός τουρισμός θα επιστρέψει ακόμη πιο ανταγωνιστικός

«Η Ελλάδα, αν δεν επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος, μπορεί όχι μόνο να ξεπεράσει την κρίση σύντομα, αλλά να μπει σε μια νέα εποχή μακροχρόνιας και σταθερής ανάπτυξης».

Γιάννης Ρέτσος

Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

Η πανδημία του κορωνοϊού επέφερε ένα ισχυρότατο πλήγμα στη δραστηριότητα του τουρισμού, παγκόσμια και στην Ελλάδα.

Από την αρχή αυτής της κρίσης, έγινε αντιληπτό ότι φέτος θα είναι μία πρωτόγνωρη τουριστική χρονιά και η πρώτη φάση των αποτελεσμάτων της πανδημίας, έως την αρχή του καλοκαιριού, αντιμετωπίστηκε με τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Με όπλο την ψυχραιμία και με την κατάθεση προτάσεων για εφαρμόσιμες, κερδήθηκε πολύτιμος χρόνος για να στηριχθούν οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι, ολόκληρη η ελληνική κοινωνία που άμεσα ή έμμεσα έχει σχέση με τον τουρισμό. Η έξαρση των κρουσμάτων σε όλες τις χώρες στις αρχές Ιουλίου, σε σχέση με το φθινόπωρο που είχε προβλεφθεί, προκάλεσε μεγαλύτερες επιπτώσεις συγκριτικά με τις αρχικές εκτιμήσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα έσοδα από τον εισερχόμενο τουρισμό να υπολογίζονται για το 2020 κοντά στα 3,5 δισ. ευρώ.

H στρατηγική, όμως, μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, δεν είναι μόνο να βρεθούν τρόποι και μέσα για την επιβίωση του τουρισμού, αλλά και να τεθούν οι βάσεις για την επόμενη ημέρα. Ο στόχος είναι να επιστρέψει ο ελληνικός τουρισμός ακόμη πιο ανταγωνιστικός και καλύτερος απ’ ότι ήταν πριν την κρίση της πανδημίας. Και αυτό σημαίνει ότι ο ΣΕΤΕ, παράλληλα με τη διαχείριση της μεγάλης κρίσης, θα συνεχίσει να επιδιώκει την υιοθέτηση ενός σύγχρονου, απλού και δίκαιου φορολογικού πλαισίου και ενός επενδυτικού περιβάλλοντος, φιλικού και ευέλικτου για νέες μεγάλες επενδύσεις, με απλούστευση των διαδικασιών, χωρίς γραφειοκρατία και ασφάλεια δικαίου.

Ο ΣΕΤΕ προωθεί με συγκεκριμένες προτάσεις την καλύτερη δυνατή διαχείριση των προορισμών, με συνολική βελτίωση των υποδομών. Στόχος είναι η ισόρροπη και μακροχρόνια τουριστική ανάπτυξη, η οποία συνδέεται άμεσα με την έννοια της αειφορίας με έναν ολιστικό τρόπο. Και αυτό σημαίνει προστασία του περιβάλλοντος, κοινωνική ανταποδοτικότητα, ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης, διατήρηση και ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού. Η ολιστική βιώσιμη ανάπτυξη είναι αναγκαία προϋπόθεση για να μπορέσει η Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει με αξιώσεις και την επόμενη, μετά την πανδημία, ημέρα.

Η κρίση, όμως, που βιώνει η χώρα, δίνει την ευκαιρία να δημιουργηθεί ένα νέο, βιώσιμο και ανταγωνιστικό παραγωγικό μοντέλο. Ο ΣΕΤΕ τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης νέων τομέων της οικονομίας και της άνθισης των πολλών και μεγάλων συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους. Ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2021 – 2027 και το σημαντικότατο οικονομικό πακέτο ανάκαμψης Next Generation EU, μπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη, όχι μόνο για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, αλλά και για τη χάραξη ενός νέου, μακροχρόνιου και αποδοτικού μοντέλου ανάπτυξης της χώρας. Η Ελλάδα, αν δεν επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος, μπορεί όχι μόνο να ξεπεράσει την κρίση σύντομα, αλλά να μπει σε μια νέα εποχή μακροχρόνιας και σταθερής ανάπτυξης.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον που φέρνει η επόμενη ημέρα, ο ΣΕΤΕ θα συνεχίσει να αποτελεί έναν ισχυρό, αξιόπιστο συνομιλητή, αντικειμενικό υπερασπιστή των συμφερόντων του συνόλου του τουριστικού τομέα και να επικοινωνεί την κοινωνική διάσταση του τουρισμού. Θα συνεχίσει να αναδεικνύει τη σύγχρονη και πρωτοποριακή εικόνα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, μέσα από την συστηματική και αποτελεσματική δουλειά που κάνει η Marketing Greece, καθώς και να μεταδίδει τις γνώσεις μέσω του έργου του ΙΝΣΕΤΕ το οποίο παράγει και διαμοιράζει υψηλής αξίας περιεχόμενο και πληροφόρηση και υλοποιεί πρωτοποριακά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.