Επιλογή Σελίδας

Ανησυχία ή μήπως ευκαιρία για έμφαση στην ποιότητα και την αειφορία;

«Η ζήτηση για καλύτερα, ποιοτικότερα ακίνητα θα συνεχιστεί, και θα ενισχυθεί με την σταθεροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας.»

Ιωάννης Ξανθόπουλος

RICS Advisory Board Chair, Greece και Partner
Livewise

Η πορεία της αγοράς ακινήτων συχνά αναφέρεται ως καθρέφτης της καταναλωτικής και επιχειρηματικής εμπιστοσύνης. Είναι εύλογο λόγω της ξεχωριστής θέσης που κατέχουν τα ακίνητα στην καθαρή αξία της περιουσίας των νοικοκυριών, ίσως μάλιστα περισσότερο για τους λαούς της νότιας Ευρώπης, αλλά και στους ισολογισμούς επιχειρήσεων. Η παρούσα υγειονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην οικονομία της χώρας μας αποτελούν ένα μεγάλο ερωτηματικό. Αν όμως δράσουμε συντονισμένα με σχέδιο, διορθώνοντας στρεβλώσεις από το παρελθόν, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για την ελληνική αγορά ακινήτων και την συμβολή της στην εθνική οικονομία.

Η συγκυρία μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Η πανδημία βρήκε την ελληνική αγορά στην αρχή ενός ανοδικού κύκλου. Η αισιοδοξία ήταν αποτέλεσμα (α) της εξωγενούς ζήτησης κυρίως για οικιστικά ακίνητα, (β) της έλλειψης νέας προσφοράς στα οικιστικά και επαγγελματικά για μακρά περίοδο κρίσης, (γ) της εντυπωσιακής ανόδου του τουρισμού. Τα χαρακτηριστικά αυτά δεν εκλείπουν, καθώς η πανδημία οδηγεί σε προσωρινή αναστολή, παρά σε μακροχρόνια δομική αλλαγή. Επιπλέον, η παγκόσμια ρευστότητα αυξάνεται, καθώς οι κυβερνήσεις και το τραπεζικό σύστημα εντείνουν την χρηματοπιστωτική επέκταση ώστε να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος της μακροχρόνιας ύφεσης. Το ζητούμενο είναι η διεκδίκηση κεφαλαίων από την ελληνική οικονομία και η συντονισμένη και με σχέδιο διοχέτευσή τους σε ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις.

Η ζήτηση για καλύτερα, ποιοτικότερα ακίνητα θα συνεχιστεί, και θα ενισχυθεί με την σταθεροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας. Η ζήτηση μάλιστα αλλάζει χαρακτηριστικά σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων, και επιτάσσει την βελτίωση του οικιστικού αποθέματος ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες παγκόσμιες προδιαγραφές, αλλά και στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής πραγματικότητας. Θα χρειαστεί όμως να δράσουμε συντονισμένα ώστε τα ακίνητα να καταστούν άξονας ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας και βελτίωσης της ευημερίας. Οι άξονες είναι σαφείς:

  • Έμφαση στην βελτίωση του αποθέματος ακινήτων μέσω περαιτέρω χωροταξικής και πολεοδομικής μεταρρύθμισης που προάγουν την αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος ως του πλέον πολύτιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματός μας σε συντονισμό με τους στόχους της Ευρωπαικής Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια (2030).
  • Προαγωγή ανταγωνισμού μέσω κατάργησης πολεοδομικών και φορολογικών στρεβλώσεων τόσο με αλλαγή νομοθετικού πλαισίου όσο και με ενίσχυση των δημοσίων υπηρεσιών με σύγχρονα μέσα και διαδικασίες αλλά και εφαρμογή στην πράξη των νομοθετημένων διαδικασιών.
  • Ολοκλήρωση του διαχωρισμού των τραπεζικών χαρτοφυλακίων NPEs, ώστε ένα νέο υγιές τραπεζικό σύστημα να είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει την οικονομία με ανταγωνιστικούς, διάφανους όρους.