Επιλογή Σελίδας

Η πώληση ακινήτων αποκτά προστιθέμενη αξία μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης

«Πώς μειώνεται ο χρόνος της πωλησιακής ωρίμανσης ενός ακινήτου έως και 30%».

Νικήτας Ζήσιμος

Διευθύνων Σύμβουλος της Alsvit, a HipoGes Iberia company

Ύστερα από τη δραματική υποχώρηση των τιμών και την μεγάλη μείωση των συναλλαγών της περιόδου 2010-2015, τα τελευταία χρόνια, η σταδιακή αναστροφή της συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας και οι ασθενικοί έστω πλην όμως θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης οδήγησαν στη βελτίωση του οικονομικού κλίματος στη χώρα, κι έδωσαν τα πρώτα σήματα που οδήγησαν σε αρκετά δυναμική ανάκαμψη της αγοράς των ακινήτων. Ωστόσο το πάγωμα της διεθνούς και εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας και η ευρύτερη αναταραχή που προκλήθηκε από την επιδημία του κορωνοϊού ανέκοψε εν μέρει τη δυναμική της ανάκαμψης της αγοράς ακινήτων. Συνεχίζει όμως, να υφίσταται με διαφορετική ένταση και χαρακτηριστικά, για κάθε κατηγορία ακινήτου και περιοχή, αναλόγως και των χαρακτηριστικών των νέων παικτών που εισήλθαν στην αγορά.

Ενόσω λοιπόν η αγορά πασχίζει να βρει τον ρυθμό της, ένα σημαντικό εμπόδιο συνεχίζει να αποτελεί πηγή ανασφάλειας στους υποψήφιους επενδυτές κάθε κατηγορίας και να επηρεάζει σημαντικά την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Αυτό είναι, το πολύπλοκο και δαιδαλώδες νομικό πλαίσιο σε συνδυασμό με την γραφειοκρατία που μειώνει την ελκυστικότητα της επένδυσης και μαζί με αυτή μειώνεται η αξία των ακινήτων, δημιουργώντας ένα βάρος στο σύνολο της αγοράς.

Είναι λοιπόν σημαντική η διαμόρφωση ενός τροποποιημένου μοντέλου λειτουργίας των παραδοσιακών δομών των εταιρειών παροχής υπηρεσιών ακινήτων προκειμένου να προσαρμοστούν ανάλογα και να προσπαθήσουν να διευκολύνουν όσο είναι δυνατόν την συνολική διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων, ώστε να αυξηθεί η συναλλακτική δραστηριότητα.

Η Alsvit, a HipoGes Iberia company έχοντας σαν όπλο την γνώση της Ελληνικής αγοράς σε συνδυασμό με τη διεθνή εμπειρία του Ομίλου Hipoges Iberia και την υιοθέτηση των πληροφοριακών της συστημάτων, δημιούργησε ένα μοντέλο λειτουργίας που υποστηρίζει συνολικά την παροχή υπηρεσιών σε όλο το κύκλο ζωής ενός ακινήτου και ενοποιεί την διαχείριση ακινήτων με την διαδικασία προώθησης των ακινήτων. Ο συνδυασμός της τεχνολογίας με την γνώση και την εμπειρία, επιτρέπει την εξέταση με περισσότερη προσοχή και λεπτομέρεια, μεγαλύτερου πλήθους πληροφοριών και παραγόντων που επηρεάζουν την διαδικασία ωρίμανσης ενός ακίνητου, διευκολύνοντας την καλύτερη παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων και συντελώντας στην μείωση του χρόνου της πωλησιακής ωρίμανσης ενός ακινήτου έως και 30%.

Ανάλογες κινήσεις από τις εταιρείες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και μεσιτικών υπηρεσιών λειτουργούν θετικά, θέτουν νέες υψηλές προδιαγραφές στην παροχή υπηρεσιών και κυρίως διευκολύνουν τα επενδυτικά κεφάλαια που επιθυμούν να τοποθετηθούν στην Ελληνική αγορά, εξαλείφοντας μια παράμετρο αβεβαιότητας που συχνά δρα αποτρεπτικά στην απόφασή τους.