Επιλογή Σελίδας

Στο ξεκίνημα μιας νέας εποχής

«Μια ριζική αλλαγή εξελίσσεται στο επίπεδο των θεσμών που υποστηρίζουν και διαμορφώνουν την αγορά ακινήτων»

Γιώργος Μπερσής

Co-Managing Partner
POTAMITISVEKRIS

Θεολόγος Μίντζας

Partner
POTAMITISVEKRIS

Ιστορικά η αγορά ακινήτων χαρακτηρίζεται από έλλειψη κεφαλαίων, παραδοσιακή συναλλακτική κουλτούρα, απουσία προοπτικής, αδιαφορία για το περιβάλλον και αποσύνδεση από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Με λίγα λόγια, η αγορά ακινήτων παρέμενε μικρή και με τη ματιά της προσηλωμένη στο παρελθόν. 

Τα τελευταία όμως χρόνια, στην POTAMITISVEKRIS διαπιστώνουμε πως εξελίσσεται μια ριζική αλλαγή όχι μόνο στο επίπεδο της αγοράς των ακινήτων, αλλά και στο επίπεδο των θεσμών που την υποστηρίζουν και διαμορφώνουν. 

Μια νέα, δραστήρια και εξωστρεφής αγορά ανάπτυξης και αξιοποίησης ακινήτων έχει αρχίσει να γεννιέται, με οργανωμένους οικονομικούς φορείς να επενδύουν σημαντικά στην απόκτηση και ανάπτυξη ακινήτων, σύγχρονων προδιαγραφών και περιβαλλοντικά φιλικών, σε όλο σχεδόν το φάσμα των χρήσεων.

Στην αύξηση δε αυτή των εσωτερικών επενδύσεων έχει έρθει να προστεθεί και μια σημαντική και αναγκαία αύξηση των ξένων επενδύσεων. Η ομάδα ακινήτων της POTAMITISVEKRIS γνωρίζει από πρώτο χέρι πως η ελληνική αγορά ακινήτων βρίσκεται, σταθερά τα τελευταία χρόνια, στον χάρτη των σημαντικότερων διεθνών επενδυτών.

Ταυτόχρονα, το κράτος προσπαθεί επιτέλους να αντιμετωπίσει χρόνιες παθογένειες: προχωρά με σχετικά γοργούς ρυθμούς η ψηφιοποίηση των συναλλαγών, η καταγραφή των δασικών εκτάσεων, το εθνικό κτηματολόγιο, η καταγραφή και οριοθέτηση των αρχαιολογικών χώρων. Επίσης, με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, επιχειρείται ο πολεοδομικός σχεδιασμός για το σύνολο της χώρας και η αναθεώρηση αναχρονιστικών πολεοδομικών και χωροταξικών σχεδίων.

Αν καταφέρουμε να διατηρήσουμε τη δυναμική που έχει διαμορφωθεί, η αγορά ακινήτων μπορεί να συγχρονιστεί με τις ανάγκες της χώρας και της εποχής και να μετεξελιχθεί σε πραγματικό πυλώνα μιας νέας οικονομίας.